UFABET

UFABET

ยีนที่พัฒนาแล้วอาจไม่ทำให้สมองใหญ่ขึ้น

ยีนที่พัฒนาแล้วอาจไม่ทำให้สมองใหญ่ขึ้น

รายงานฉบับใหม่ระบุว่า ยีน 2 ชนิดที่เสนอก่อนหน้านี้ว่ามีส่วนสนับสนุนการวิวัฒนาการของขนาดสมองมนุษย์ไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณสมองในคนในปัจจุบัน รายงานฉบับใหม่ระบุ หากยีนเฉพาะเหล่านี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ กระบวนการดังกล่าวอาจถูกกระตุ้นโดยผลกระทบของยีนที่มีต่ออวัยวะสืบพันธุ์หรือเนื้อเยื่ออื่นๆ นอกสมอง นักประสาทวิทยา Roger P. Woods จาก University of...

Continue reading...